Share:


Relation between virtual and physical mobility and its significance in urban development

    K­ristina Jauneikaitė Affiliation

Abstract

Mobility, often regarded as a communication indicator, is one of the results of city functioning, therefore, it should be evaluated as the main urbanistic paradigm. An assumption that physical and virtual mobility are the factors of the same system was investigated in the work. The influence of fluctuations of one type of mobility on the mobility as a whole was analysed. For this purpose a sociological experiment was performed using the diary of physical and virtual mobility. The results of the experiment confirmed the assumption. Conclusions were drawn emphasizing the importance of the identifying and forecasting demand for virtual mobility as a very important part of the whole mobility system as well as application of mobility tendencies in an urban development.


Virtualaus ir fizinio judrumo santykis, jo reikšmė miestų plėtrai


Santrauka


Judrumas, dažnai suprantamas kaip susisiekimo rodiklis, yra viena iš miesto funkcionavimo pasekmių, todėl turėtų būti vertinamas kaip pagrindinė urbanistikos paradigma. Nagrinėjama prielaida, kad fizinis ir virtualusis mobilumas yra vienos ir tos pačios sistemos veiksniai ir kaip vieno judrumo tipo reikšmės poky čiai daro įtaką judrumui kaip visumai. Siekiant ištirti šią prielaidą, buvo atliktas eksperimentinis tikslinės grupės tyrimas, pildant virtualaus ir fizinio judrumo dienoraščius. Tyrimo rezultatai šią prielaidą patvirtino. Straipsnyje pabrėžiama virtualiojo judrumo (kaip bendrojo judrumo dalies) svarba nustatant ir prognozuojant jo poreikį ir būtinybė atsižvelgti į bendrojo judrumo tendencijas teritorijų planavimo procese.


Reikšminiai žodžiai: virtualusis judrumas, fizinis judrumas, judrumo dienoraštis, transporto planavimas, teritorijų planavimas, kelionės rodiklių reikšmingumas


First published online: 21 May 2013

Keyword : virtual mobility, physical mobility, mobility diary, transport planning, territory planning, significance of travelling criteria

Published in Issue
Dec 31, 2007
Abstract Views
39
PDF Downloads
29