Share:


Problem of green cultural heritage

    Jurgis Bučas Affiliation

Abstract

The paper discusses some concepts of traditional heritage terms. The main attention is paid to the heritage that man has been creating for centuries using not the artificial but natural live material. The aim of the paper is to define precisely the values of art synthesis and landscape architecture created by the man in the context of constantly changing heritage terminology. Several illustrations (figures) are presented in the paper in order to allow the reader to think what name should be given to this unique (distinctive) heritage and to what category it should be attributed.


Žaliojo kultūros paveldo problema


Santrauka


Aptariamos kai kurios paveldo tradicinės terminijos sąvokos. Daugiausia dėmesio skiriama tam paveldui, kurį žmogus amžiais kūrė naudodamas ne dirbtinę, bet gyvąją gamtinę medžiagą. Siekiama tiksliau įvardyti šias žmogaus tikslingai sukurtas menų sintezės ir kraštovaizdžio architektūros vertybes. Pateikiama keletas iliustracijų, kurios padėtų skaitytojui geriau suprasti, kaip derėtų vadinti šį unikalų paveldą ir kokiai paveldo vertybių kategorijai jis galėtų būti priskirtas.


Reikšminiai žodžiai: kultūros paveldas, gamtos paveldas, mišrusis paveldas, žaliasis kultūros paveldas, kraštovaizdžio vertybės, kultūrinis kraštovaizdis, kraštovaizdžio architektūra.


First Published Online: 21 May 2013

Keyword : cultural heritage, natural heritage, mixed heritage, green cultural heritage, landscape values, cultural landscape, landscape architecture

How to Cite
Bučas, J. (2006). Problem of green cultural heritage. Journal of Architecture and Urbanism, 30(1), 19-29. https://doi.org/10.3846/13921630.2006.10697058
Published in Issue
Mar 31, 2006
Abstract Views
257
PDF Downloads
334