Share:


Greenery of former manor sites in the context of urban development

    Jurga Vitkuvienė Affiliation

Abstract

Problems on the role of greenery of former manors in the urban structure are discussed in the paper. Importance of integrating manor greenery into an urban environment is analyzed. A few examples of relationship between manor greenery and urban structures are described. Distinguishing features of manor greenery in the context of town greenery are established. The purpose of the paper lies in discussing the following issues: usage of former manor greenery, its protection in an urbanized environment, and prospects of its usage for quantitative and qualitative urban development.


Buvusių dvarų sodybų želdynai miestų plėtros kontekste


Santrauka


Nagrinėjami buvusių dvarų želdynų integracijos urbanizuotoje aplinkoje klausimai. Aptariama šių objektų reikšmė šiandieninės urbanistinės aplinkos kontekste kompoziciniu požiūriu. Apibūdinama keletas dvarų sodybų želdynų integracijos urbanizuotoje aplinkoje atvejų. Nustatomi bruožai, išskiriantys buvusių dvarų sodybų želdynus kitų miesto želdynų kontekste. Apžvelgiamos buvusių dvarų želdynų panaudojimo galimybės kiekybinei bei kokybinei miesto plėtrai. Pagrindžiamas šių želdynų poveikis kiekybinėms ir kokybinėms urbanizuotos aplinkos charakteristikoms.


Reikšminiai žodžiai: buvusių dvarų sodybos, urbanistinė struktūra, miesto želdynai, teritorijų planavimas, kultūros paveldas.


First Published Online: 21 May 2013

Keyword : former manor sites, urban structure, town greenery, territory planning, cultural heritage

How to Cite
Vitkuvienė, J. (2006). Greenery of former manor sites in the context of urban development. Journal of Architecture and Urbanism, 30(1), 47-50. https://doi.org/10.3846/13921630.2006.10697061
Published in Issue
Mar 31, 2006
Abstract Views
220
PDF Downloads
171