Share:


One more discussion about “architectural hills“ of the capital of Vilnius

Abstract

The problem of high-rise buildings in the capital of Vilnius is discussed. The question is whether the natural and urban-architectural structure of Vilnius city, its silhouetteand panorama, the harmony of urbanized and natural territories, of the old and new architecture are not disturbed. The author mantains that the city silhouette and panoramas change, and it is impossible to preserve the historic city elements as unchanged values. The statements of various specialists on this issue are presented in the paper. First of all it is said that a harmonious context is the main criterion of aesthetic architecture nowadays. The idea of the soviet period in Lithuania of creating the conception of “architectural hills“ is discussed.


Dar kartą apie sostinės „architektūrines kalvas“


Santrauka


Aptariamas naujos architektūros, aukštybinių pastatų kontekstas. Iškeliamas klausimas – ar nepažeidžiama Vilniaus miesto gamtinė ir urbanistinė-architektūrinė (antropogeninė) struktūra, miesto siluetas, panoramos, gamtos ir urbanizuotų teritorijų, senosios ir naujosios architektūros darna. Teigiama, kad miesto siluetas ir panoramos keičiasi ir neįmanoma išlaikyti buvusios padėties, išsaugoti istorinius miesto elementus kaip nepakitusias vertybes. Pateikiami įvairių autorių teiginiai šiuo klausimu. Tvirtinama, kad harmoningas kontekstas – pagrindinis šiuolaikinės architektūros meninės vertės kriterijus. Svarstoma, ar prarado aktualumą sovietmetyje suformuotos sostinės kompozicinės idėjos – „architektūrinių kalvų“ – kūrimo koncepcija.


Reišminiai žodžiai: miestovaizdis, gamtinė ir architektūrinė miesto struktūra, miesto siluetas ir panoramos, urbanizuotas kontekstas (miestas), miesto kompozicija, istorinė aplinka, harmoningas kontekstas, architektūros meninė vertė.


First Published Online: 22 May 2013

Keyword : townscape, natural and architectural city structure, city silhouette and panoramas, urbanized context, city composition, historic environment, harmonious context, artistic value of architecture

Published in Issue
Dec 31, 2006
Abstract Views
40
PDF Downloads
28