Share:


Legal basis for land use management in intewar Lithuania

    Evaldas Ramanauskas Affiliation

Abstract

The paper discusses legal documents related to land use management. The main legal principles are evaluated that played an important part in land use management in the period of the Lithuanian independence in 1918–1940. One of the most important documents was The Issue of Land Reform. The author of this document was Mykolas Krupavičius. In land use regulation the main question is land property. The issues related with land use management are evaluated in accordance with public interest. These issues and their principles are compared with those of today.


Žemės tvarkymo įstatymų bazė tarpukario Lietuvoje


Santrauka


Aptariami su žemės tvarkymu susiję tarpukario teisės dokumentai. Įvertinamos principinės jų nuostatos. Apžvelgiami įstatymai, skirti kaimo ir miesto vietovėms, vertinama jų visuomeninė reikšmė. Kaip vienas svarbiausių teisės dokumentų tarpukario Lietuvoje išskiriamas Žemės reformos įstatymas. Remiantis šiuo dokumentu bei pagrindinio jo autoriaus Mykolo Krupavičiaus išdėstytais šio įstatymo kūrimo pagrindais, nustatomi pagrindiniai žemės tvarkymo sistemos principai. Iš svarbiausių žemės tvarkymą lemiančių veiksnių išskiriamas žemės nuosavybės klausimas. Aptarti tarpukario laikotarpio įstatymai lyginami su kai kuriais šių dienų įstatymais.


Reišminiai žodžiai: žemė, nuosavybė, moralė, visuomenės interesas, teisės, kaimo ir miesto įstatymų bazės.


First Published Online: 22 May 2013

Keyword : land, property, morality, public interest, legal basis for rural and urban areas

Published in Issue
Dec 31, 2006
Abstract Views
40
PDF Downloads
48