[1]
Krūgelis, L. 2012. Image of church in the contemporary sacral architecture of Lithuania / Bažnyčios įvaizdis šiuolaikinėje Lietuvos sakralinėje architektūroje. Journal of Architecture and Urbanism. 36, 2 (Jul. 2012), 134-148. DOI:https://doi.org/10.3846/20297955.2012.697716.