(1)
Krūgelis, L. Image of Church in the Contemporary Sacral Architecture of Lithuania / Bažnyčios įvaizdis šiuolaikinėje Lietuvos sakralinėje architektūroje. JAU 2012, 36, 134-148.