(1)
Zaleckis, K.; Matijošaitienė, I. Spatial Structure of Kaunas and Its Influence on Security in Public Spaces and Green Recreational Areas / Kauno Miesto Erdvinės Struktūros įtaka Saugumui Viešosiose Erdvėse Ir žaliosiose Rekreacinėse Teritorijose. JAU 2013, 36, 272-282.