(1)
Butkus, T. S. Baziniai kultūrinės Miesto Funkcijos Modeliai. Miesto kultūrinio Karkaso metmenys/Basic Models of city‘S Cultural Function. Outlines of Urban-Cultural Framework. JAU 2008, 32, 86-102.