Mickaitis, M., & Lakštauskienė, V. (2013). The implementation of sustainable and innovative architecture solutions to the reconstruction of the hangar project / Angaro rekonstrukcija įgyvendinant inovatyvius darnios architektūros sprendimus. Journal of Architecture and Urbanism, 37(1), 59-65. https://doi.org/10.3846/20297955.2013.783997