Gabrėnas, A. (2012). Innovative use of wood in contemporary architecture / Inovatyvus medienos taikymas šiuolaikinėje architektūroje. Journal of Architecture and Urbanism, 36(2), 119-133. https://doi.org/10.3846/20297955.2012.697705