Krūgelis, L. (2012). Image of church in the contemporary sacral architecture of Lithuania / Bažnyčios įvaizdis šiuolaikinėje Lietuvos sakralinėje architektūroje. Journal of Architecture and Urbanism, 36(2), 134-148. https://doi.org/10.3846/20297955.2012.697716