KRŪGELIS, L. Image of church in the contemporary sacral architecture of Lithuania / Bažnyčios įvaizdis šiuolaikinėje Lietuvos sakralinėje architektūroje. Journal of Architecture and Urbanism, v. 36, n. 2, p. 134-148, 3 Jul. 2012.