BUTKUS, T. S. Baziniai kultūrinės miesto funkcijos modeliai. Miesto kultūrinio karkaso metmenys/Basic models of city‘S cultural function. Outlines of urban-cultural framework. Journal of Architecture and Urbanism, v. 32, n. 2, p. 86-102, 30 Jun. 2008.