Jakaitis, Jonas, and Narimantas Kazimieras Paliulis. 2013. “Public-Private Partnership: Improving Landscape Quality of Modern Communities / Viešoji Ir privačioji Partnerystė Kaip šiuolaikinių Bendruomenių kraštovaizdžio kokybės Gerinimo Priemonė”. Journal of Architecture and Urbanism 37 (1):31-41. https://doi.org/10.3846/20297955.2013.777992.