Krūgelis, Linas. 2012. “Image of Church in the Contemporary Sacral Architecture of Lithuania / Bažnyčios įvaizdis šiuolaikinėje Lietuvos sakralinėje architektūroje”. Journal of Architecture and Urbanism 36 (2):134-48. https://doi.org/10.3846/20297955.2012.697716.