Zaleckis, Kęstutis, and Irina Matijošaitienė. 2013. “Spatial Structure of Kaunas and Its Influence on Security in Public Spaces and Green Recreational Areas / Kauno Miesto Erdvinės Struktūros įtaka Saugumui Viešosiose Erdvėse Ir žaliosiose Rekreacinėse Teritorijose”. Journal of Architecture and Urbanism 36 (4), 272-82. https://doi.org/10.3846/20297955.2012.752932.