Butkus, Tomas S. 2008. “Baziniai kultūrinės Miesto Funkcijos Modeliai. Miesto kultūrinio Karkaso metmenys/Basic Models of city‘S Cultural Function. Outlines of Urban-Cultural Framework”. Journal of Architecture and Urbanism 32 (2):86-102. https://doi.org/10.3846/1392-1630.2008.32.86-102.