Krūgelis, L. (2012) “Image of church in the contemporary sacral architecture of Lithuania / Bažnyčios įvaizdis šiuolaikinėje Lietuvos sakralinėje architektūroje”, Journal of Architecture and Urbanism, 36(2), pp. 134-148. doi: 10.3846/20297955.2012.697716.