[1]
T. S. Butkus, “Baziniai kultūrinės miesto funkcijos modeliai. Miesto kultūrinio karkaso metmenys/Basic models of city‘S cultural function. Outlines of urban-cultural framework”, JAU, vol. 32, no. 2, pp. 86-102, Jun. 2008.