Butkus, T. S. “Baziniai kultūrinės Miesto Funkcijos Modeliai. Miesto kultūrinio Karkaso metmenys/Basic Models of city‘S Cultural Function. Outlines of Urban-Cultural Framework”. Journal of Architecture and Urbanism, vol. 32, no. 2, June 2008, pp. 86-102, doi:10.3846/1392-1630.2008.32.86-102.