Share:


Integrated assessment of organization's knowledge potential / Integruotas organizacijos žinių potencialo vertinimas

    Juozas Bivainis Affiliation
    ; Renatas Morkvėnas Affiliation

Abstract

Knowledge became a vital resource to all economy subjects after humans had become capable to catalyze the creation and spreading of knowledge in the 20th century. It became urgent to be capable of measuring and assessing knowledge to enhance this resource purposefully and well-grounded. Although quite a lot of scientific articles, as well as more popular publications, analyze various aspects of knowledge management, but the problem of knowledge assessment is yet to be solved. Although plenty of scientists have researched the theoretical and practical problems of assessing organization's knowledge potential for a few decades, a unified and single methodology of assessment has not been accepted. The outcome of our research is the original concept for determining knowledge potential, essentially based on new principles. An assessment of the factors making a real impact helped in building a model including such components as employee's knowledge potential, knowledge potential synergy, and organization's environment. The quantitative specifications of the above introduced components have been prepared. Practical application of the model has been researched by an experiment and theoretical modelling.


Santrauka


Žinios visiems ūkio subjektams tapo ypač svarbios, kai XX a. žmogus sugebėjo iš esmės katalizuoti jų kūrimą ir sklaidą. Tai lėmė greitėjančius įvairių sričių pokyčius, o žinios buvo pripažintos svarbiausiu ištekliumi, lemiančiu individų, organizacijų ir valstybių sėkmę. Kryptingai ir pagrįstai šio ištekliaus plėtrai tapo itin aktualu gebėti išmatuoti ir įvertinti žinias. Nemažai mokslininkų jau kelis dešimtmečius tiria teorines ir praktines organizacijos žinių potencialo vertinimo problemas, tačiau visapusiška ir kompleksinė vertinimo metodologija nesukurta. Mūsų tyrimo rezultatas – originali organizacijos žinių potencialo vertinimo koncepcija, pagrįsta naujais principais. Sukurtą modelį sudaro šios pagrindinės tarpusavyje susietos dalys: darbuotojų žinių potencialo skaičiavimas, žinių potencialo sinergijos skaičiavimas, organizacijos išorinės terpės vertinimas. Modelyje išspręsta skirtingo lygio ir tipo veiksnių integravimo į vieną vertinimo sistemą problema. Šios vertinimo sistemos generuojamas rezultatas išreiškiamas vienu sintezuotu įverčiu (balais). Praktinis modelio pritaikymas buvo patikrintas atliekant empirinį tyrimą ir teorinį modeliavimą.


Reikšminiai žodžiai: organizacija, žinių potencialas, sinergija, integruotas vertinimas, modelis

Keyword : organization, knowledge potential, synergy, integrated assessment, model

How to Cite
Bivainis, J., & Morkvėnas, R. (2012). Integrated assessment of organization’s knowledge potential / Integruotas organizacijos žinių potencialo vertinimas. Journal of Business Economics and Management, 13(1), 81-94. https://doi.org/10.3846/16111699.2011.620152
Published in Issue
Feb 21, 2012
Abstract Views
58
PDF Downloads
39