Share:


Evaluation system for factors affecting creativity in the Lithuanian armed forces

    Jurgita Raudeliūnienė Affiliation
    ; Ieva Meidutė Affiliation
    ; Giedrius Martinaitis Affiliation

Abstract

In a constantly changing environment, factors influencing creativity and approaches to evaluating them, considered controversial in the scientific literature and in practice, are also experiencing changes. Different authors evaluate and interpret factors affecting creativity differently. Consequently, the problem how to identify and evaluate which of the approaches fully reflects the situation arises. The present article deals with these problems by combining the approaches of different authors from the aspects of identification and evaluation of factors affecting creativity. The aim of the article is to develop an evaluation system for factors affecting creativity in the Lithuanian Armed Forces. In an attempt to identify and evaluate factors affecting creativity, expert and multicriteria methods for evaluation were applied. A multi-level system for the evaluation of factors affecting creativity, that creates preconditions favourable for the identification of factors affecting creativity (by means of the method of determination of the significance of criteria), more objective evaluation of factors affecting creativity and development of suggestions for the stimulation of creativity, was suggested.


Article in English.


Kūrybiškumą veikiančių veiksnių vertinimo sistema Lietuvos kariuomenėje


Santrauka. Nuolat kintančioje aplinkoje keičiasi kūrybiškumą veikiantys veiksniai ir jų vertinimo būdai, kurie mokslinėje literatūroje bei praktikoje vertinami kontroversiškai. Įvairūs autoriai skirtingai vertina ir interpretuoja kūrybiškumą skatinančius veiksnius. Todėl kyla problema – kaip identifikuoti ir įvertinti, kuris požiūris tiksliau ir išsamiau atspindi bei perteikia tikrovę. Šios problemos nagrinėjamos jungiant skirtingų autorių pozicijas kūrybiškumą skatinančių veiksnių identifikavimo ir vertinimo aspektais. Straipsnio tikslas – suformuoti kūrybiškumą veikiančių veiksnių vertinimo sistemą Lietuvos kariuomenėje. Šiems veiksniams identifikuoti ir vertinti taikyti ekspertiniai, daugiakriteriniai vertinimo metodai. Pasiūlyta daugiapakopė kūrybiškumą skatinančių veiksnių vertinimo sistema, sudaranti prielaidas identifikuoti (reikšmingumo nustatymo metodu) bei objektyviau juos įvertinti, formuoti siūlymus skatinti kūrybiškumą.


Reikšminiai žodžiai: kūrybiškumas, kūrybiškumą veikiantys veiksniai, kūrybiškumą veikiančiu veiksnių identifikavimas, kūrybiškumą veikiančių veiksnių vertinimas

Keyword : creativity, factors affecting creativity, identification of factors affecting creativity, evaluation of factors affecting creativity

How to Cite
Raudeliūnienė, J., Meidutė, I., & Martinaitis, G. (2012). Evaluation system for factors affecting creativity in the Lithuanian armed forces. Journal of Business Economics and Management, 13(1), 148-166. https://doi.org/10.3846/16111699.2011.639797
Published in Issue
Feb 21, 2012
Abstract Views
381
PDF Downloads
284
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.