Share:


Interactive multicriteria decision aiding under risk—methods and applications / Interaktyvių daugiakriterinių sprendimų pasiskirstymas rizikos sąlygomis: metodai ir sprendimai

    Maciej Nowak Affiliation

Abstract

In the paper a discrete multicriteria decision making problem under risk is considered. It is assumed that the set of alternatives consists of a finite number of elements that are explicitly described. The evaluations of alternatives with respect to criteria are represented by distribution functions. The decision maker tries to find a solution preferred to all other solutions. To solve the problem one has to analyze the decision maker's preferences. In the study interactive approach is used. Three interactive methods and its applications in operations management are presented.


Santrauka


Straipsnyje pateikiama diskreèiuju sprendimu priemimo problemos analize apimant rizikos veiksnius. Pasirinkimo alternatyvos suprantamos kaip kompleksas baigtiniu elementu ir alternatyvos, atsižvelgiant i kriterijus, yra išreikštos paskirstymo funkcijomis. Priimant sprendimus butina atrasti išeiti, priimtin tolesniems sprendimams. Straipsnyje siuloma, kad, norint išsprêsti vien problem, butina išanalizuoti sprendimu vertintojo lukesèius.


Reikšminiai žodžiai: daugiakriterinis vertinimasinteraktyvus metodassprendimu priemimas rizikos slygomisstochastinis pasiskirstymasvaldymo sprendimai

Keyword : multicriteria analysis, interactive approach, decision making under risk, stochastic dominance, managerial decisions

How to Cite
Nowak, M. (2011). Interactive multicriteria decision aiding under risk—methods and applications / Interaktyvių daugiakriterinių sprendimų pasiskirstymas rizikos sąlygomis: metodai ir sprendimai. Journal of Business Economics and Management, 12(1), 69-91. https://doi.org/10.3846/16111699.2011.555366
Published in Issue
Apr 12, 2011
Abstract Views
47
PDF Downloads
30