Share:


Ownership structure and board effectiveness as determinants of TMT compensation in Spanish listed firms / Nuosavybės formos ir valdybos efektyvumą lemiantys veiksniai pasirinktose Ispanijos kompanijose

Abstract

This study analyzes the influence of ownership structure and the board of directors on top management team (TMT) pay levels in a sample of Spanish listed firms. When panel data methodology is applied, the results show that TMT pay level is affected by the supervisory effectiveness of the board. This, in turn, is influenced by ownership concentration and the type of major shareholders. When ownership is dispersed, the board is more effective in their supervision and TMT pay level is lower. However, when ownership is concentrated, the quality of supervision and, consequently, TMT pay levels depend upon the type of shareholder that is predominant.


Santrauka


Analizuojama nuosavybes formos strukturos ir valdybos itaka aukšèiausio lygio Ispanijos kompaniju vadovu darbo užmokesèio dydžiui. Tyrimu duomenys parode, kad aukšèiausio lygio vadovu darbo užmokesèio dydis priklauso nuo valdybos kontroles ir jos efektyvumo itakos. Tai, žinoma, yra susijê su kompanijos savininko ir pagrindiniu akcininku pozicija. Kai savininko pozicija pasyvi, tuomet valdybos veiksmai kontroles srityje yra efektyvesni, taèiau aukšèiausio lygio vadovu darbo užmokesèio lygis yra gerokai mažesnis. Taèiau kai savininkas tiesiogiai dalyvauja kompanijos veikloje ir prisideda prie jos valdymo, tuomet kontroles kokybe ir aukšèiausio lygio vadovu darbo užmokesèio lygis priklauso nuo akcininko pozicijos.


Reikšminiai žodžiai: aukšèiausio lygio vadovainuosavybes formavaldybos efektyvumaspasirinktos Ispanijos kompanijos

Keyword : Top management team compensation, ownership structure, board effectiveness, Spanish listed firms

How to Cite
Sanchez-Marin, G., Baixauli-Soler, J. S., & Lucas-Perez, M. E. (2011). Ownership structure and board effectiveness as determinants of TMT compensation in Spanish listed firms / Nuosavybės formos ir valdybos efektyvumą lemiantys veiksniai pasirinktose Ispanijos kompanijose. Journal of Business Economics and Management, 12(1), 92-109. https://doi.org/10.3846/16111699.2011.555371
Published in Issue
Apr 12, 2011
Abstract Views
57
PDF Downloads
64