Share:


Frequency domain analysis of consumer confidence, industrial production and retail sales for selected European countries

    Aslı Yüksel Mermod Affiliation
    ; Gitana Dudzevičiūtė Affiliation

Abstract

This paper examines the relationship between consumer confidence, economic growth and retail sales for selected countries employing frequency domain analysis. Our methodology includes the causality test developed by Breitung and Candelon (2006) which improves the methodology of Geweke (1982) and Hosoya (1991). We focus on the causality tests across frequency bands as well as the usual Granger causality tests. Especially for the emerging countries the causality goes from the economic growth to consumer confidence but not vice versa. This argument basically supports the findings of Güneş and Uzun (2010) as well as Balkytė and Tvaronavičienė (2010), which claim that in emerging countries consumers are not able to trigger the economic growth with their confidence due to their subsistence level of income. Besides, causality from consumer confidence to retail sales, which is a proxy for the consumer expenditures, is detected. As in Basdas and Çelik (2010), we also obtain significant differences whenever the frequency domain causality tests are employed instead of usual Granger causality tests in time domain.


Article in English.


Vartotojų pasitikėjimo, pramoninės gamybos ir mažmeninės prekybos dažnių analizė pasirinktose Europos šalyse


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamas ryšys tarp vartotojų pasitikėjimo, ekonomikos augimo ir mažmeninės prekybos pasirinktose dvylikoje Europos šalių, taikant dažnių analizės metodą. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis traktuojamas kaip vienas pagrindinių ekonomikos rodiklių, padedančių priimti svarbius investicinius ir verslo sprendimus tiek trumpalaikėje, tiek ilgalaikėje perspektyvoje. Tyrimo objektas susijęs su ryšio tarp vartotojų pasitikėjimo, ekonomikos augimo ir mažmeninės prekybos nustatymu tiek tarp išsivysčiusių, tiek mažiau ekonomiškai išsivysčiusių Europos šalių. Tyrimo metodologija apima Breitung ir Candelon (2006) priežastingumo testą, kuris patobulina ir papildo Geweke (1982) ir Hosoya (1991) siūlomus tyrimų metodus. Kylanti šalių ekonomika lemia vartotojų pasitikėjimą, o ne atvirkščiai. Šis argumentas iš esmės patvirtina Güneş ir Uzun (2010) bei Balkytės ir Tvaronavičienės (2010) ankstesnių tyrimų išvadas, kad augančios ekonomikos šalyse vartotojų pasitikėjimas dėl pajamų lygio neturi įtakos ekonomikos augimui. Atliekant tyrimą nustatytas priežastingumo ryšys tarp vartotojų pasitikėjimo ir mažmeninės prekybos kaip vieno iš pagrindinių vartojimą charakterizuojančių rodiklių.


Reikšminiai žodžiai: vartotojaspasitikėjimasryšysanalizėekonomika.

Keyword : consumer confidence, causality analysis, frequency domain analysis, Breitung, Candelon test

How to Cite
Mermod, A. Y., & Dudzevičiūtė, G. (2011). Frequency domain analysis of consumer confidence, industrial production and retail sales for selected European countries. Journal of Business Economics and Management, 12(4), 589-602. https://doi.org/10.3846/16111699.2011.599406
Published in Issue
Nov 21, 2011
Abstract Views
350
PDF Downloads
183
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.