Share:


Whether globalization in form of FDI enhances national wealth: Empirical evidence from Lithuania

Abstract

Presented paper aims to suggest theoretical framework, application of which would allow indicating if foreign direct investment (FDI) facilitates or hinders economic development of host country economy. Central ideas elaborated in the article are as follows. The first, necessity of cost‐benefit analysis of FDI inflow is emphasized. As state policy favourable for foreign capital means costs, instrument for benefit estimation is required. Neoclassical and industrial organization theories are being employed for FDI effects evaluation purpose. Assumption about changing effect of FDI after medium‐term period of 6–7 year passes has been raised and tested. Data of Lithuanian manufacturing branch and its three main comprising manufacturing sectors for the 1996–2007 period have been employed. Results of application of elaborated theoretical framework lead to corollary about different impact of FDI on various sectors of economy and high probability of diminishing positive initial impact after medium‐term time span passes.


Ar visada globalizacija, vykstanti tiesioginių užsienio investicijų forma, didina nacionalinį turtą:
Lietuvos atvejis


Santrauka. Straipsnyje siūlomas originalus, teoriškai pagristas modelis, skirtas nustatyti, kaip laikui bėgant kinta tiesioginių užsienio investicijų (TUI) poveikis šalies šeimininkės ekonominiam vystymuisi. Autoriai, vertindami TUI poveikį, taiko sąnaudų ir naudos analizės principą. Kadangi valstybės politika, palanki užsienio investicijoms, dažniausia reiškia šalies sanaudas joms pritraukti, kyla ekonominių instrumentų, reikalingų TUI ekonominiam naudingumui įvertinti, sukūrimo problema. Jai spręsti pasitelkiamos neoklasikinė ir industrinės organizacijos teorijos. Straipsnyje iškeliama ir tikrinama prielaida, kad TUI poveikis šalies šeimininkės ekonominiam vystymuisi pakinta po TUI atejimo praėjus vidutiniam, t. y. 5–6 metų, laikotarpiui. Tirti naudojami 1996–2007 m. laikotarpio Lietuvos trijų pagrindinių pramonės sektorių duomenys. Sukurto modelio taikymo rezultatai leidžia atskleisti nevienodą TUI poveikį skirtingiems ekonomikos sektoriams bei leidžia teigti, jog pradinis teigiamas TUI poveikis vietinės ekonomikos vystymuisi turi tendenciją mažėti po investavimo praėjus 5–6 metams.


Reikšminiai žodžiai: TUI, ekonominis augimas, Lietuva, teorinis modelis


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : FDI, economic growth, Lithuania, theoretical framework

How to Cite
Tvaronavičienė, M., & Kalašinskaitė, K. (2010). Whether globalization in form of FDI enhances national wealth: Empirical evidence from Lithuania. Journal of Business Economics and Management, 11(1), 5-19. https://doi.org/10.3846/jbem.2010.01
Published in Issue
Mar 31, 2010
Abstract Views
356
PDF Downloads
277
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.