Share:


Contractor selection for construction works by applying saw‐g and topsis grey techniques

    Edmundas Kazimieras Zavadskas Affiliation
    ; Tatjana Vilutienė Affiliation
    ; Zenonas Turskis Affiliation
    ; Jolanta Tamosaitienė Affiliation

Abstract

The accuracy of performance measures in common multicriteria methods is usually assumed to be accurate. Grey theory is a new technique for performing prediction, relational analysis and decision‐making in many areas. This paper presents applicability of grey theory techniques for defining the utility of an alternative. Proposed assessment model covers well known method of TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution), method with attributes values determined at intervals (TOPSIS‐grey) and a new method of Simple Additive Weighting with Grey relations (SAW‐G). A case study of the assessment of contractors’ competitive ability was used to demonstrate the applicability and the effectiveness of the proposed approach. The results show that the methods of grey relations methodology can be implemented as an effective decision aid for tasks with uncertain data.


Santrauka


Taikant daugiatikslius metodus iprastai rodikliu reikšmes imamos kaip tikslios. Pilkuju skaičiu teorija yra naujas metodas, kuri galima taikyti daugelyje sričiu: tinkamumui numatyti, nagrineti santykius ir priimti sprendimus. Šiame straipsnyje pateiktas pilkuju skaičiu teorijos taikymo pavyzdys alternaty‐vu tikslingumui nustatyti. Pasiūlytas metodas apima gerai žinoma TOPSIS (pirmumo eiles nustatymo būdas pagal našuma ir idealu sprendini) metoda su rodikliu reikšmemis, apibrežtomis intervaluose (TOPSIS‐grey) ir paprastojo suminio sverimo su pilkaisiais santykiais (SAW‐G) metoda. Rangovu kompetencijos vertinimo pavyzdys pateiktas naujo metodo efektyvumui parodyti. Uždavinio sprendi‐mas parodo, kad uždaviniu modeliai, aprašyti pilkaisiais santykiais, gali būti efektyviai taikomi užda‐viniams su neapibrežtais duomenimis spresti.


First Published Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: rangovai, statyba, daugiatikslis sprendimu priemimas, pilkieji skaičiai, SAW, SAW‐G, TOPSIS, TOPSIS grey

Keyword : contractors, construction, multicriteria, decision‐making, grey numbers, SAW, SAW‐G, TOPSIS, TOPSIS grey

How to Cite
Zavadskas, E. K., Vilutienė, T., Turskis, Z., & Tamosaitienė, J. (2010). Contractor selection for construction works by applying saw‐g and topsis grey techniques. Journal of Business Economics and Management, 11(1), 34-55. https://doi.org/10.3846/jbem.2010.03
Published in Issue
Mar 31, 2010
Abstract Views
593
PDF Downloads
284