Share:


Cognition driven framework for improving collaborative working in construction projects: Negotiation perspective

    Xiaolong Xue Affiliation
    ; Yingbo Ji Affiliation
    ; Lin Li Affiliation
    ; Qiping Shen Affiliation

Abstract

Negotiation is the popular collaborative decision‐making behavior in inter‐organization systems, especially in the collaborative working in construction projects (CWCP). However, negotiation has long been recognized as a critical but time‐ and energy‐consuming process. The lack of an effective framework to improve the efficiency (performance) of negotiation is a major problem for those seeking to enhance the efficiency and effectiveness of collaborative working in construction projects. This paper aims to develop a cognitive mapping‐based application framework for improving collaborative working in construction project from negotiation perspective (CF‐CWCP). This framework includes two‐fold: (1) mapping negotiation process in construction projects using cognitive mapping technique; (2) developing CF‐CWCP by integrating intelligent agent and cognitive mapping techniques. This research will benefit the partners in construction projects to improve construction negotiation performance. A prototype of CF‐CWCP is developed.


Pažinimu grįstas modelis bendravimui gerinti statybos projektuose: derybų aspektas


Santrauka. Derybos  yra  populiarus  bendradarbiavimu  grįstas  tarimasis  tarp  organizacinių  sistemų  priimti  sprendimus, ypač vykdant statybų projektus. Derybos jau seniai suvokiamos kaip vertingas, tačiau daug laiko ir energijos atimantis procesas. Veiksmingos sistemos, galinčios padėti pagerinti derybų efektyvumą, trūkumas yra viena iš pagrindinių problemų siekiantiems padidinti bendradarbiavimo veiksmingumą vykdant statybos projektus. Pagrindinis šio straipsnio tikslas – išplėtoti pažinimo kartografija paremtos sistemos, kuri pagerintų bendradarbiavimą vykdant statybos projektus, taikymą atsižvelgiant į derybų perspektyvas. Šią sistemą sudaro dvi dalys: 1) kartografinis derybų procesas vykdant statybos projektus, pagrįstas pažinimo kartografijos technologija; 2) pažinimo sistemos, gerinančios bendradarbiavimą vykdant statybos projektus, plėtojimą integruojant intelektinius agentus ir pažinimo kartografijos technologiją. Šis tyrimas padės statybų projektų dalyviams pagerinti derybų efektyvumą, be to, iš plėtotas pažinimo sistemos prototipas.


Reikšminiai žodžiai:  pažinimo kartografija, bendradarbiavimas, derybos, statybos projektai.


First Published Online: 09 Jun 2011

Keyword : cognitive mapping, collaborative working, negotiation, construction project

How to Cite
Xue, X., Ji, Y., Li, L., & Shen, Q. (2010). Cognition driven framework for improving collaborative working in construction projects: Negotiation perspective. Journal of Business Economics and Management, 11(2), 227-242. https://doi.org/10.3846/jbem.2010.11
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
352
PDF Downloads
137
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.