Share:


The new development trend of operational research in civil engineering and sustainable development as a result of collaboration between german‐Lithuanian‐Polish scientific triangle

    Jolanta Tamošaitienė Affiliation
    ; Lina Bartkienė Affiliation
    ; Tatjana Vilutienė Affiliation

Abstract

In this article the scientific cooperation between the three academic centres from Germany, Lithuania and Poland, represented by Prof. F. Peldschus (Leipzig University of Applied Sciences), Prof. E. K. Zavadskas (Vilnius Gediminas Technical University), and Prof. O. Kapliński (Poznan University of Technology), is presented. Formal meetings have been called Colloquia, and were organized every two years in different academic centres.


The research achievements and activities during the period of 2007–2009 are presented. The main research fields of OR in Civil Engineering and Sustainable Development of three academic centres are surveyed. As a result of productive collaboration in the period between the 11th and 12th Colloquiums, several postdoctoral theses and doctoral dissertations were defended, research papers and books were published and conferences were organized with published proceedings, etc. On the basis of these achievements EURO Working Group OR in Sustainable Development and Civil Engineering (EWG‐ORSDCE) was established.


Santrauka


Straipsnyje apžvelgiami mokslinio bendradarbiavimo rezultatai tarp Vokietijos, Lietuvos ir Lenkijos akademiniu centru. Šiu centru susitikimai buvo vadinami kolokviumais, kurie buvo organizuojami kas antrus metus skirtingame akademiniame centre. Šiame straipsnyje apžvelgiami moksliniai pasiekimai ir nuveikti darbai 2007–2009 m., pateikiami Vokietijos, Lietuvos ir Lenkijos akademiniu centru atlikti darbai operaciniu tyrimu, statybos inžinerijos ir subalansuotos pletros temomis. Produktyvaus bendradarbiavimo rezultatai nuo 11‐ojo iki 12‐ojo kolokviumo yra: apgintos habilitaciniu darbu tezes bei daktaro disertacijos, paskelbti moksliniai straipsniai ir išleistos knygos, suorganizuotos mokslines kon‐ferencijos ir išspausdinti konferenciju straipsniu rinkiniai. Remiantis šiais pasiekimais buvo isteigta darbo grupe " OR in Sustainable Development and Civil Engineering” (EWG‐ORSDCE).


First Published Online: 09 Jun 2011


Reikšminiai žodžiai: bendradarbiavimas, darna, operaciju tyrimai, statybos inžinerija, pletra

Keyword : collaboration, sustainability, operational research, civil engineering, development

How to Cite
Tamošaitienė, J., Bartkienė, L., & Vilutienė, T. (2010). The new development trend of operational research in civil engineering and sustainable development as a result of collaboration between german‐Lithuanian‐Polish scientific triangle. Journal of Business Economics and Management, 11(2), 316-340. https://doi.org/10.3846/jbem.2010.16
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
352
PDF Downloads
184