Share:


Outward foreign direct investment and product quality of domestic productions: An empirical investigation

    Yungho Weng Affiliation
    ; Chih-Hai Yang Affiliation
    ; Fang-Chiu Tu Affiliation

Abstract

While conceptual and theoretical studies have claimed that outward foreign direct investment (FDI) is an effective way to improve the quality of domestic production, there has been less systematic investigation into that claim. The statistical analysis of a survey of Taiwan's outward FDI activity shows that FDI had a positive effect on the quality of only 33.4% of investing firms. We further employ the microeconometric technique to analyze what kinds of globalization behaviors improve the quality of domestic firms’ products. The empirical results show that the strategy of expansionary FDI is more effective than defensive FDI at improving product quality because it allows domestic firms to learn advanced technologies from guest countries. Moreover, the reallocation of export between foreign affiliates and the parent company is an effective way for investing firms to focus on improving domestic product quality.


Įeinančios tiesioginės užsienio investicijos ir vidaus produkcijos kokybė: empirinis tyrimas


Santrauka. Remiantis koncepcinių ir teorinių tyrimų rezultatais, įeinančios tiesioginės užsienio investicijos yra veiksmingas būdas vidaus produkcijos kokybei gerinti, tačiau tokiam teiginiui pagrįsti nebuvo atlikti sistemingi tyrimai. Taivanio įeinančių tiesioginių užsienio investicijų veiklos tyrimo statistinės analizės duomenimis, tiesioginių užsienio investicijų iš visų įmonės investicijų įtaka kokybei sudaro tik 33,4 %. Toliau buvo taikoma mikroekonometrinė metodika, siekiant ištirti, kokios rūšies globalizacijos elgsena pagerina vietinės įmonių produkcijos kokybę. Empirinio tyrimo rezultatai parodė, kad, gerinant produkcijos kokybę, plėtros tiesioginės užsienio investicijos yra efektyvesnės nei apsauginės tiesioginės užsienio investicijos. Taip yra todėl, kad jos leidžia šalies vidaus įmonėms sužinoti apie pažangias kitų šalių technologijas. Be to, eksporto perskirstymas tarp užsienio filialų ir pagrindinės įmonės yra veiksmingas būdas investuojančiai įmonei daugiausia dėmesio skirti vidaus produkcijos kokybei.


Reikšminiai  žodžiai: įeinančios tiesioginės užsienio investicijos, produkto kokybė, globalizacija, gamybos tinklas.


First Published Online: 10 Feb 2011

Keyword : outward FDI, product quality, globalization activities, production network

How to Cite
Weng, Y., Yang, C.-H., & Tu, F.-C. (2010). Outward foreign direct investment and product quality of domestic productions: An empirical investigation. Journal of Business Economics and Management, 11(3), 396-414. https://doi.org/10.3846/jbem.2010.19
Published in Issue
Sep 30, 2010
Abstract Views
372
PDF Downloads
148
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.