Share:


Application of E‐technologies for regional development: The case of Vilnius city

    Edmundas Kazimieras Zavadskas Affiliation
    ; Artūras Kaklauskas Affiliation
    ; Audrius Banaitis Affiliation

Abstract

The investigation carried out by the authors of this paper under “Intelligent Cities” (Framework 6 programme) and e‐City (Phare PPF) projects helped to identify and describe major trends of e‐cities development in industrialized countries as well as providing recommendations for e‐Vilnius development. Research included the following four stages: comparative description of the e‐cities development in developed countries and in Vilnius, comparison and contrast of e‐cities development in developed countries and in Vilnius, development of some of the general recommendations as how to improve the efficiency levels for e‐Vilnius, submission of particular recommendations for e‐Vilnius. In order to throw more light on the Model, a more detailed description of some above stages follows in the paper.


Santrauka


Šio straipsnio autoriu atliktas tyrimas pagal projektus “Protingi miestai” (6‐oji bendroji programa) ir “E.miestas” (Phare PPF) padejo nustatyti bei aprašyti pagrindines kryptis, leidžiančias pletoti e. miestus industrializuotose šalyse, ir pateikti elektronines Vilniaus pletros rekomendacijas. Tyrima sudaro keturios pakopos: lyginamojo e. miestu pletojimo išsivysčiusiose šalyse ir Vilniuje aprašymas, e. miestu pletojimo išsivysčiusiose šalyse ir Vilniuje sugretinimas bei skirtumu tarp ju parodymas, bendruju rekomendaciju, kaip pakelti e. Vilniaus pletros efektyvuma, sukūrimas ir sukurtu rekomendaciju pateikimas. Kad svarstomas modelis būtu aiškesnis, pateikiamas išsamesnis kai kuriu pakopu aprašymas.


First Published Online: 10 Feb 2011


Reikšminiai žodžiai: protingi miestai, e. Vilnius, modeliavimas, 6‐oji bendroji programa

Keyword : intelligent cities, e-Vilnius, modelling, Framework 6 programme

How to Cite
Zavadskas, E. K., Kaklauskas, A., & Banaitis, A. (2010). Application of E‐technologies for regional development: The case of Vilnius city. Journal of Business Economics and Management, 11(3), 415-427. https://doi.org/10.3846/jbem.2010.20
Published in Issue
Sep 30, 2010
Abstract Views
91
PDF Downloads
51