Share:


Overview and comparison of profit sharing in different business collaboration forms

    Harald David Stein Affiliation
    ; Romualdas Ginevičius Affiliation

Abstract

Growing international business has brought a variety of collaborative business structures. In the paper the problem of profit sharing is analyzed for diverse business collaboration forms. It is the purpose to give an overview of the main influence factors of profit sharing. The overview is limited to the most common collaboration forms: multinational company, franchise system, joint venture and cluster. It is shown that the factors that mostly influence the profit sharing are the input balance of every member, which is expressed as the aggregate of profit (financial benefit) and the technology (intangible benefit). Finally, the different business collaboration forms are compared.


Pelno pasidalijimo skirtingomis verslo struktūrų bendradarbiavimo formomis apžvalga ir palyginimas


Santrauka. Augantis tarptautinis verslas praplėtė verslo struktūrų bendradarbiavimo įvairovę. Analizuojama pelno pasidalijimo problema skirtingoms bendradarbiavimo versle formoms. Vienas iš tikslų – pateikti pagrindinių pelno paskirstymą lemiančių veiksnių apžvalgą. Šią apžvalgą dažniausiai riboja pasitaikančios bendradarbiavimo formos: tarptautinė įmonė, franšizės sistema, bendroji įmonė ir klasteris. Pastebėta, kad labiausiai pelno pasidalijimą lemia šie veiksniai: sąnaudų balansas kiekvienai narei, kuris išreiškiamas kaip agreguotas pelnas (finansinė nauda), ir technologijos (neapčiuopiama nauda). Palygintos skirtingos bendradarbiavimo formos.


Reikšminiai  žodžiai: verslo struktūrų bendradarbiavimas,  pelno  pasidalijimas,  bendroji  įmonė, tarptautinė įmonė, franšizė, klasteris.


First Published Online: 10 Feb 2011

Keyword : business collaboration, profit sharing, joint venture, multinational company, franchise, cluster

How to Cite
Stein, H. D., & Ginevičius, R. (2010). Overview and comparison of profit sharing in different business collaboration forms. Journal of Business Economics and Management, 11(3), 428-443. https://doi.org/10.3846/jbem.2010.21
Published in Issue
Sep 30, 2010
Abstract Views
430
PDF Downloads
207
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.