Share:


Investing into microfinance

    Karel Janda Affiliation
    ; Barbora Svárovská Affiliation

Abstract

This paper investigates investment performance of microfinance investment funds. The examined funds have recorded lower total risk than global stocks and bonds (measured by four benchmark indices) with moderate but stable returns. The analysis revealed that investment in microfinance investment funds that focus especially on debt instruments represents an attractive opportunity for the portfolio diversification as this asset class does not show any positive correlation with global or emerging capital markets. At the same time, it provides adequate risk‐adjusted returns and may be therefore attractive not only for investors with a particular interest in the socially responsible aspect of investment into microfinance.


Investavimas į mikrofinansus


Santrauka. Šiame straipsnyje nagrinėjamos investicijos į investicinius mikrofinansų fondus. Nagrinėjami fondai yra žemesnės bendrosios rizikos nei pasaulio akcijos ir obligacijos (apskaičiuotos pagal keturis atskaitos rodiklius) su vidutiniška, bet stabilia grąža. Analizė parodė, kad investavimas į investicinius mikrofinansų fondus, ypač į susijusius su įsiskolinimo priemonėmis, yra patraukli galimybė verslo portfelio diversifikacijai, nes ši turto kategorija nerodo jokios teigiamos koreliacijos su pasaulio ar naujomis kapitalo rinkomis. Tuo pačiu metu tai teikia adekvačią grąžą pagal riziką ir todėl gali būti patrauklūs ne tik investuotojams, turintiems tam tikrų interesų.


Reikšminiai žodžiai: mikrofinansai, investavimas, fondai, rizika, grąža, regresija.


First Published Online: 10 Feb 2011

Keyword : microfinance, investment, funds, risk, return, regression

How to Cite
Janda, K., & Svárovská, B. (2010). Investing into microfinance. Journal of Business Economics and Management, 11(3), 483-510. https://doi.org/10.3846/jbem.2010.24
Published in Issue
Sep 30, 2010
Abstract Views
438
PDF Downloads
224
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.