Share:


The harmonized effects of generic strategies and business capabilities on business performance

    Avni Zafer Acar Affiliation
    ; Cemal Zehir Affiliation

Abstract

Resource‐based view and the positioning theory are the two main approaches which are considered as contrary to each other in order to achieve competitive advantage and superior business performance. In this study, the main subject is to harmonize these two theories with a research model which is based on the assumption that business strategy is more effective when pursued with related capabilities. To perform the study, we conducted a questionnaire survey with 445 owners/executives of manufacturing firms. We measured business capabilities in terms of management, production, marketing‐sales, information system, logistics and external relationship dimensions. Component factors and key variables for the constructs, which are identified through a literature review, are confirmed using AMOS 16.0. Then data have been analyzed to test the hypothesis by using SPSS 15.0. As a result, separate and harmonized effects of business capabilities (BC) and generic strategies (GS) on business performance have been examined.


Santrauka


Ištekliais pagristas požiūris ir pozicionavimo teorijos yra du pagrindiniai požiūriai, prieštaraujantys vienas kitam siekiant konkurencinio pranašumo ir aukščiausio verslo efektyvumo. Pagrindinis šio tyrimo objektas – minetuju teoriju suderinimas taikant tyrimo modeli, kuris grindžiamas prielaida, kad verslo strategija yra efektyvesne, kai vykdoma atsižvelgiant i verslo galimybes. Tyrimui parengta anketine apklausa. Apklausti 445 gamybos imoniu savininkai ir (arba) vadovai. Vertintos verslo galimybes pagal valdyma, gamyba, rinkodara, pardavima, informacine sistema, logistika ir išorinius santykius. Sudetiniu veiksniu ir pagrindiniu kintamuju sudetis, nustatyta remiantis literatūros apžvalga, patvirtinta taikant AMOS 16.0. Norint tai patvirtinti hipotezemis, buvo analizuojami duomenys naudojantis SPSS 15.0. Galiausiai buvo tiriamas atskiras bei darnus verslo galimybiu ir bendru strategiju poveikis verslo efektyvumui.


First Published Online: 10 Feb 2011


Reikšminiai žodžiai: ištekliais pagristas požiūris, verslo galimybes, konkurencingos strategijos, konkurencinis pranašumas, struktūriniu lygčiu modeliavimas

Keyword : resource-based view, business capabilities, competitive strategies, competitive advantage, structural equation modeling

How to Cite
Acar, A. Z., & Zehir, C. (2010). The harmonized effects of generic strategies and business capabilities on business performance. Journal of Business Economics and Management, 11(4), 689-711. https://doi.org/10.3846/jbem.2010.34
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
428
PDF Downloads
228