(1)
Kačerauskas, T. Creative Economy and Technologies: Social, Legal and Communicative Issues / Kūrybos Ekonomika Ir Technologijos: Socialiniai, Teisiniai Ir Komunikaciniai Aspektai. JBEM 2012, 13, 71-80.