(1)
Kildienė, S.; Kaklauskas, A.; Zavadskas, E. COPRAS Based Comparative Analysis of the European Country Management Capabilities Within the Construction Sector in the Time of Crisis / Europos Valstybių Gebėjimo Valdyti Statybos Sektorių Krizės Laikotarpiu Palyginamoji Analizė Taikant COPRAS Metodą. JBEM 2011, 12, 417-434.