(1)
Ginevičius, R.; Šimelytė, A. Government Incentives Directed towards Foreign Direct Investment: A Case of Central and Eastern Europe / Užsienio Investicijų Intensyvinimo Priemonių Taikymo Rytų Ir centrinėje Europoje Analizė. JBEM 2011, 12, 435-450.