Kildienė, S., Kaklauskas, A., & Zavadskas, E. K. (2011). COPRAS based comparative analysis of the european country management capabilities within the construction sector in the time of crisis / Europos valstybių gebėjimo valdyti statybos sektorių krizės laikotarpiu palyginamoji analizė taikant COPRAS metodą. Journal of Business Economics and Management, 12(2), 417-434. https://doi.org/10.3846/16111699.2011.575190