[1]
S. Kildienė, A. Kaklauskas, and E. K. Zavadskas, “COPRAS based comparative analysis of the european country management capabilities within the construction sector in the time of crisis / Europos valstybių gebėjimo valdyti statybos sektorių krizės laikotarpiu palyginamoji analizė taikant COPRAS metodą”, JBEM, vol. 12, no. 2, pp. 417-434, Jun. 2011.