Share:


Identification of selection criteria for operational variations of the design-build system: a delphi study in China / Atrankos kriterijų projektavimo ir statybos sistemos darbiniams variantams nustatymas: delphi tyrimas Kinijoje

    Bo Xia Affiliation
    ; Albert P. C. Chan Affiliation

Abstract


The design-build (DB) system has been demonstrated as an effective delivery method and has gained popularity worldwide. However it is observed that a number of operational variations of DB system have emerged since the last decade to cater for different client's requirements. After the client decides to procure his project through the DB system, he still has to choose an appropriate configuration to deliver their projects optimally. However, there is little research on the selection of DB operational variations. One of the main reasons for this is the lack of evaluation criteria for determining the appropriateness of each operational variation. To obtain such criteria, a three-round Delphi survey has been conducted with 20 construction experts in the People's Republic of China (PRC). Seven top selection criteria were identified. These are: (1) availability of competent design-builders; (2) client's capabilities; (3) project complexity; (4) client's control of project; (5) early commencement & short duration; (6) reduced responsibility or involvement; and (7) clearly defined end user's requirements. These selection criteria were found to have a statistically significant agreement. These findings may furnish various stakeholders, DB clients in particular, with better insight to understand and compare the different operational variations of the DB system.Santrauka

Įrodyta, kad projektavimo ir statybos (P ir S) sistema – veiksmingas vykdymo metodas, tad ji išpopuliarėjo visame pasaulyje. Tačiau pastebėta, kad per pastarąjį dešimtmetį atsirado ne vienas darbinis P ir S sistemos variantas, tenkinantis skirtingus kliento poreikius. Klientui nutarus projekto paslaugas pirkti naudojant P ir S sistemą, jam vis tiek tenka pačiam pasirinkti tinkamą derinį, idant projektas vyktų optimaliai. Tačiau darbinių P ir S variantų pasirinkimas beveik nebuvo tyrinėtas. Viena pagrindinių priežasčių – trūksta vertinimo kriterijų, kurie leistų nustatyti kiekvieno darbinio varianto tinkamumą. Siekiant nustatyti tokius kriterijus, atliekant Delphi apklausą trimis etapais buvo apklausta 20 statybos ekspertų iš Kinijos Liaudies Respublikos (KLR). Nustatyti septyni svarbiausi atrankos kriterijai: 1) kompetentingų projektuotojų statytojų pasiūla; 2) kliento pajėgumai; 3) projekto sudėtingumas; 4) kiek klientas kontroliuoja projektą; 5) ankstyva pradžia ir nedidelė trukmė; 6) mažesnė atsakomybė arba dalyvavimas; 7) aiškiai nusakyti galutinio kliento reikalavimai. Nustatyta, kad susitarimas dėl šių atrankos kriterijų yra statistiškai reikšmingas. Įvairioms suinteresuotosioms grupėms, o ypač P ir S klientams, šios išvados gali padėti geriau suprasti įvairius darbinius P ir S sistemos variantus ir juos palyginti.


Reikšminiai žodžiai: projektavimas ir statybadarbiniai variantaiatrankos kriterijaiDelphi metodasKinija

Keyword : design-build, operational variations, selection criteria, Delphi method, China

How to Cite
Xia, B., & Chan, A. P. C. (2012). Identification of selection criteria for operational variations of the design-build system: a delphi study in China / Atrankos kriterijų projektavimo ir statybos sistemos darbiniams variantams nustatymas: delphi tyrimas Kinijoje. Journal of Civil Engineering and Management, 18(2), 173-183. https://doi.org/10.3846/13923730.2012.657417
Published in Issue
Apr 2, 2012
Abstract Views
287
PDF Downloads
219