Share:


Comparing the planning and performance of direct labour and design-bid-build construction projects in Nigeria / Planavimo ir veiklos efektyvumo palyginimas, Nigerijos statybų projektuose naudojant tiesioginį darbą ir taikant tradicinį pirkimų metodą

Abstract


This study compares the levels of planning and the outcome of projects procured by direct labour and traditional contract procurement options. For this comparison, a survey of 130 projects was carried out. Data were collected using structured questionnaires and analysed using percentage, mean and t-test. The study discovers that whereas the levels of conception and overall planning done in projects procured by the two options are the same, the levels of design and construction planning done in DBB and DL projects differ. The study also discovers that the time-overruns of projects procured by the two methods differ but their cost-overruns are the same. The study concludes that projects procured by DBB and DL options differ in planning and time-overrun and suggests improved planning at the design stage when DL option is adopted and improved planning at the construction stage when DBB option is adopted.Santrauka

Šiame darbe lyginami planavimo lygiai ir projektų rezultatai, kai naudojamas tiesioginis darbas ir taikomas tradicinis pirkimų metodas (projektavimas–konkursas–statyba; angl. Design-Bid-Build, D-B-B). Palyginimui atlikta 130 projektų apklausa. Duomenys surinkti naudojant tam tikros struktūros anketas ir išanalizuoti pagal procentus, vidurkius ir t testą. Atliekant tyrimą nustatyta, kad abiem paslaugų pirkimo atvejais projektų sumanymo etapas ir bendras planavimas yra vienodo lygio, tačiau tradicinį pirkimų metodą pasirinkusiuose projektuose projektavimo ir statybų planavimo etapų lygis skiriasi nuo tiesioginį darbą pasirinkusių projektų etapų lygio. Atliekant tyrimą paaiškėjo, kad abiem atvejais laikas viršijimas skirtingai, tačiau sąnaudos viršijamos vienodai. Daroma išvada, kad projektams taikant skirtingus pirkimo būdus (tradicinį metodą arba tiesioginio darbo variantą) skiriasi planavimas ir vėlavimas; taip pat siūloma, kaip pagerinti projektavimo etapo planavimą, kai naudojamas tiesioginio darbo variantas, ir kaip pagerinti statybų etapo planavimą, kai taikomas tradicinis metodas.


Reikšminiai žodžiai: tradicinis pirkimų metodas (projektavimas–konkursas–statyba)tiesioginis darbasNigerijaprojekto planavimas ir projekto efektyvumas

Keyword : design-bid-build, direct labour, Nigeria, project planning and project performance

How to Cite
Idoro, G. I. (2012). Comparing the planning and performance of direct labour and design-bid-build construction projects in Nigeria / Planavimo ir veiklos efektyvumo palyginimas, Nigerijos statybų projektuose naudojant tiesioginį darbą ir taikant tradicinį pirkimų metodą. Journal of Civil Engineering and Management, 18(2), 184-196. https://doi.org/10.3846/13923730.2012.671283
Published in Issue
Apr 2, 2012
Abstract Views
277
PDF Downloads
249