Share:


Utilizing random performance records in the best value model / Atsitiktine tvarka parinktų veiklos efektyvumo duomenų naudojimas geriausios vertės modelyje

    Ahmed Hussien Elyamany Affiliation
    ; Magdy Abdelrahman Affiliation
    ; Tarek Zayed Affiliation

Abstract


Most construction agencies have a quality management system in order to control and manage the quality of their final product. Once the project is over, the testing results are kept in archives in which they are rarely re-visited or utilized. Quality testing results carry much information about the contractor performance that could be useful during the contractor evaluation/selection process. Previous attempts to implement the Best Value (BV) used the average performance records as the expected performance, which was utilized to evaluate contractors. The objective of this research is to develop, based on random data obtained from the contractor's performance records, a methodology that provides decision makers with the level of confidence or risk associated with the contractor selection using the BV model. Simulation technique is used to develop the BV model and analysis. Field performance data have been used to obtain the Percentage Defective, which indicates the contractor's performance in the BV model. The analysis of data indicates that performance follows a normal distribution. Sensitivity analysis of the BV model illustrates the significance of the weights in the BV model, which demands special attention when selecting the parameters’ weights. The developed methodology provides the decision makers with the confidence and risk associated with their selection decision.Santrauka

Dauguma statybos imonių galutinio produkto kokybę kontroliuoja ir valdo naudodamos kokybės vadybos sistemą. Projektui pasibaigus, patikrinimo rezultatai laikomi archyvuose ir retai peržiūrimi arba naudojami. Kokybės patikrinimo rezultatuose daug informacijos apie rangovo veiklos efektyvumą, kuri praverstų vertinant (renkantis) rangovą. Anksčiau mėginant diegti geriausios vertės (GV) modelį, veiklos efektyvumas buvo numatomas pagal vidutinius veiklos efektyvumo duomenis ir pagal tai būdavo vertinami rangovai. Šio tyrimo tikslas – pasitelkus atsitiktine tvarka atrinktus duomenis iš įrašų apie rangovo veiklos efektyvumą, sukurti metodiką, kuri sprendimus priimantiems asmenims suteikia pasitikėjimo arba mažina riziką, susijusią su rangovų atranka pagal GV modelį. Kuriant GV modelį ir atliekant analię taikomas imitacijos metodas. Naudojant faktinius veiklos duomenis apie efektyvumą buvo nustatyta procentinė defektų dalis (angl. Percentage Defective), kuri GV modelyje rodo rangovo veiklos efektyvumą. Duomenų analizė rodo, kad veiklos efektyvumas nenukrypsta nuo normaliojo skirstinio. GV modelio jautrumo analizė rodo, kad jame svarbūs reikšmingumai, taigi parametru reikšmingumus reikia rinktis itin atidžiai. Sukurta metodika sprendimus priimantiems asmenims suteikia pasitikėjimo ir mažina riziką, susijusią su pasirinkimo sprendimais.


Reikšminiai žodžiai: imitacijakokybėjautrumo analizėveiklos efektyvumo savybėspirkimasasfaltuota dangarangovų atranka

Keyword : simulation, quality, sensitivity analysis, performance characteristics, procurement, asphalt pavements, contractors selection

How to Cite
Elyamany, A. H., Abdelrahman, M., & Zayed, T. (2012). Utilizing random performance records in the best value model / Atsitiktine tvarka parinktų veiklos efektyvumo duomenų naudojimas geriausios vertės modelyje. Journal of Civil Engineering and Management, 18(2), 197-208. https://doi.org/10.3846/13923730.2012.671279
Published in Issue
Apr 2, 2012
Abstract Views
240
PDF Downloads
147