Share:


Indonesian construction supply chains cost structure and factors: a case study of two projects / Sąnaudų struktūra ir veiksniai Indonezijos statybų tiekimo grandinėse: dviejų projektų atvejo tyrimas

    Muhamad Abduh Affiliation
    ; Biemo W. Soemardi Affiliation
    ; Reini D. Wirahadikusumah Affiliation

Abstract


Studies of Indonesian construction supply chains have been in the early stage. Previous studies have described very well the structures of construction project supply chains. Moreover, one of strategies that have been considered by construction companies for gaining a competitive advantage is to reduce the cost of their supply chains. The research's objective is to identify the cost structure of construction supply chains in Indonesia and factors that could influence it. By knowing these factors, construction companies are expected to be able to determine strategic efforts needed for reducing cost of their construction supply chains. Two construction projects operated by a large construction company were explored as case-studies. Rebar material was chosen for this supply chains study. It was found that the cost of purchasing was very significant. Meanwhile, costs of transportation and inventory were insignificant. It can be concluded that efforts to reduce supply chains cost by reducing costs of inventory and transportation would not be effective. Therefore, factors that could influence the cost of supply chains are related to management of supply chains, such as procurement policy, material requirement planning, supplier qualification, selection process, contract, and supplier development.Santrauka

Ankstesniuose Indonezijos statybų tiekimo grandinių tyrimuose labai gerai apibūdintos statybos projektų tiekimo grandinių struktūros. Be to, viena iš strategijų, kurias statybų įmonės nagrinėjo kaip galimybę įgyti konkurencinį pranašumą, buvo išlaidų mažinimas tiekimo grandinėms. Šiuo tyrimu siekiama nustatyti Indonezijos statybų tiekimo grandinių išlaidų struktūrą ir jai įtaką galinčius daryti veiksnius. Žinodamos tokius veiksnius, statybų įmonės turėtų sugebėti nustatyti, kokios strategijos leistų sumažinti išlaidas statybų tiekimo grandinėms. Atvejui tirti pasirinkti du statybų projektai, kuriuos vykdė stambi statybos įmonė. Šiam tiekimo grandinių tyrimui pasirinkta armatūra. Nustatyta, kad pirkimo kaina buvo labai svarbi, o pristatymo ir inventorizacijos išlaidos svarbiomis nelaikytos. Galima daryti išvadą, kad bandymas apriboti išlaidas tiekimo grandinėms, mažinant inventorizacijos ir pristatymo išlaidas, nebūtų veiksmingas. Taigi išlaidoms, kurios skiriamos tiekimo grandinėms, įtaką galintys daryti veiksniai yra susiję su tiekimo grandinių valdymu: pirkimo politika, medžiagų poreikio planavimu, tiekėjų kvalifikacija, atrankos procesu, sutarties sudarymu ir tiekėjų tobulinimo programa.


Reikšminiai žodžiai: statybų tiekimo grandinėsišlaidų struktūraveiksniaiinventorizacijos išlaidospirkimo kainapristatymo išlaidos

Keyword : construction supply chains, cost structure, factors, inventory cost, purchasing cost, transportation cost

How to Cite
Abduh, M., Soemardi, B. W., & Wirahadikusumah, R. D. (2012). Indonesian construction supply chains cost structure and factors: a case study of two projects / Sąnaudų struktūra ir veiksniai Indonezijos statybų tiekimo grandinėse: dviejų projektų atvejo tyrimas. Journal of Civil Engineering and Management, 18(2), 209-216. https://doi.org/10.3846/13923730.2012.671259
Published in Issue
Apr 2, 2012
Abstract Views
282
PDF Downloads
398