Share:


Diagonal tension failure of rc beams without stirrups / Skersine armatūra nearmuotų gelžbetoninių sijų tempiamasis suirimas įstrižajame pjūvyje

    Guray Arslan Affiliation

Abstract


The shear failure of reinforced concrete beams is one of the fundamental problems in civil engineering; however, the diagonal tension strength of reinforced concrete (RC) beams without stirrups is still in question. This paper focuses on the prediction of diagonal cracking strength of RC slender beams without stirrups. In slender beams, flexural cracks develop in the tension zone prior to a diagonal cracking. Using the basic principles of mechanics, but cracking included, and theory of elasticity, a diagonal cracking strength equation is proposed for both normal and high strength concrete beams. The proposed equation, the requirements of six codes of practice and seven equations proposed by different researchers are compared to the experimental results of 282 beams available in the literature. It is found that the predictions from the proposed equation are in good agreement with the experimental results.Santrauka

Gelžbetoninių sijų suirimas įstrižajame pjūvyje – viena pagrindinių problemų statybos inžinerijoje. Tačiau skersine armatūra nearmuotų gelžbetoninių sijų įstrižasis tempiamasis stipris nėra visiškai ištirtas. Šiame straipsnyje nagrinėjamas siaurų, be skersinės armatūros gelžbetoninių sijų įstrižojo pjūvio pleišėjimas. Siaurose sijose plyšiai tempiamojoje zonoje atsiranda anksčiau negu įstrižajame pjūvyje. Taikant klasikinius mechanikos principus ir tamprumo teoriją, pasiūlyta normalaus stiprio arba stipriojo betono sijų istrižojo pjūvio atsparumo pleišėjimui apskaičiavimo lygtis. Siūloma lygtis, pagrįsta šešių projektavimo normų reikalavimais ir septyniomis kitų autorių lygtimis bei palyginta su literatūroje pateiktais 282 sijų eksperimentinių tyrimų rezultatais. Nustatyta, kad pagal siūlomą lygtį atlikti skaičiavimai gerai sutampa su eksperimentiniais rezultatais.


Reikšminiai žodžiai: gniuždomasis stiprisgelžbetonissupleišėjimasįstrižojo pjūvio stiprisliauna sijaįstrižasis tempimas

Keyword : compressive strength, reinforced concrete, cracking, shear strength, slender beam, diagonal tension

How to Cite
Arslan, G. (2012). Diagonal tension failure of rc beams without stirrups / Skersine armatūra nearmuotų gelžbetoninių sijų tempiamasis suirimas įstrižajame pjūvyje. Journal of Civil Engineering and Management, 18(2), 217-226. https://doi.org/10.3846/13923730.2012.671264
Published in Issue
Apr 2, 2012
Abstract Views
276
PDF Downloads
292