Share:


A decision-making model for adoption of enterprise resource planning tools by small-to-medium size construction organizations / Sprendimų Priėmimo Modelis, Taikomas Įmonės išteklių planavimo priemonėms parinkti mažose ir vidutinėse statybos organizacijose

    Sam S. Negahban Affiliation
    ; Gregory B. Baecher Affiliation
    ; Miroslaw J. Skibniewski Affiliation

Abstract


Enterprise Resource Planning (ERP) utilization in the construction industry has been limited to large organizations. Significant numbers of construction organizations that have either failed in their efforts to adopt this technology or are not familiar with it are the Small-to Mid-Size Construction Organizations (SMSCOs). Failure in or refusal to adopt ERP by this group, despite all its potential benefits, was the problem addressed in this research.


We propose a decision-making model which organizations could utilize to adopt Enterprise Resource Planning Systems. After a careful review of existing technology models, a new ERP Adoption Model (EAM) has been formulated and projected. This model has incorporated new elements that have been set as its new decision-making core. Furthermore, weidentified and ranked the prohibitive criteria that were at play and prevented SMSCO members from successfully adopting and implementing ERP systems in order to increase the understanding of their impact on EAM's processes. Finally, weconducted a case study to analyze the decision-making process of EAM implementation by SMSCOs. ERP AdoptionModel (EAM) provides a decision-making tool that construction organizations can use as a road map.Santrauka

Įmonės ištekliai buvo planuojami tik didelėse statybos organizacijose. Daugelis statybos organizacijų, kurios arba nesugebėjo pritaikyti šios technologijos, arba nėra susipažinusios su ja, yra mažos ir vidutinio dydžio statybos organizacijos. Ne-sugebėjimas pritaikyti arba atsisakymas naudoti įmonės išteklių planavimą nepaisant visų jo pranašumų – problema, kuri ir sprendžiama šiame tyrime. Siūlomas sprendimų priėmimo modelis, kurį organizacijos galėtų taikyti įmonės išteklių planavimo sistemoms pasirinkti. Naujas įmonės išteklių planavimo pasirinkimo modelis buvo suformuluotas ir parengtas, prieš tai nuodugniai išanalizavus esamus modelius. Į šį modelį buvo įtraukta naujų elementų, kurie ir sudarė naujo sprendimų priėmimo modelio esmę. Be to, identifikuoti ir nustatyti prioritetai tų kriterijų, kurie trukdė mažoms ir vidutinio dydžio statybos organizacijoms sėkmingai taikyti ir įgyvendinti įmonės išteklių planavimo sistemas, siekdami pagerinti šių kriterijų poveikio įmonės išteklių planavimo procesams supratimą. Galiausiai atliktas tyrimas, kurio tikslas – išanalizuoti įmonės išteklių planavimo sprendimų priėmimo procesą mažose ir vidutinio dydžio statybos organizacijose. Įmonės išteklių planavimo pasirinkimo modelis yra sprendimų priėmimo priemonė, kurią statybos organizacijos gali naudoti tarsi kelių žemėlapį.


Reikšminiai žodžiai: įmonių išteklių planavimasstatybos informacinės technologijossprendimų priėmimo modelismaža ir vidutinio dydžio statybos organizacija

Keyword : Enterprise resource planning, construction information technology, decision making model, small-to-medium size construction organization

How to Cite
Negahban, S. S., Baecher, G. B., & Skibniewski, M. J. (2012). A decision-making model for adoption of enterprise resource planning tools by small-to-medium size construction organizations / Sprendimų Priėmimo Modelis, Taikomas Įmonės išteklių planavimo priemonėms parinkti mažose ir vidutinėse statybos organizacijose. Journal of Civil Engineering and Management, 18(2), 253-264. https://doi.org/10.3846/13923730.2012.666503
Published in Issue
Apr 2, 2012
Abstract Views
427
PDF Downloads
318