Share:


Comparison of testing results of three poorly streamlined entertainment venues / Trijų sudėtingo pavidalo pramoginių statinių maketų bandymų rezultatų gretinimas

    Roman M. Pavlovsky Affiliation
    ; Igor M. Lebedich Affiliation
    ; Michail Samofalov Affiliation
    ; Valerij V. Orliansky Affiliation

Abstract


The article discusses experimental investigations of wind effects and use of design codes for solving aerodynamic problems. It provides data regarding wind-tunnel tests conducted on three buildings with poorly streamlined shapes, including: methodology and test conditions, aerodynamic properties of the designed structures, features of physical models and research results. All three civil buildings are multi-purpose stadiums of the European level. Despite the identical functional purpose, each building has a unique shape and volume. The paper analyses and compares testing conditions in the wind tunnel and some selective results. The authors propose a criterion for estimating aerodynamic properties of the overhanging roof over spectator stands. The article also considers dependencies of model surface pressures on airflow directions under various test conditions.Santrauka

Darbe trumpai apžvelgti vėjo poveikių eksperimentiniai tyrimai ir projektavimo normų taikymas aerodinamikos uždaviniams spręsti. Pateikti duomenys apie trijų sudėtingo pavidalo statinių maketų eksperimentinius tyrimus aero-dinaminiame vamzdyje: metodika ir bandymų sąlygos, projektuojamų statinių aerodinaminės savybės, ypatingi maketų bruožai, bandymų rezultatai. Visi trys statiniai – europinio lygio universalieji stadionai. Nepaisant bendrosios funkcinės paskirties, kiekvieno statinio pavidalas ir tūrinis sprendinys yra originalūs. Darbe gretinamos bandymų sąlygos ir pasirinktiniai rezultatai, pasiūlytas sportinių ir pramoginių statinių gembinio stogo virš žiūrovų tribųnų aerodinaminių savybių nagrinejimo kriterijus. Išanalizuotos slėgio ant maketų paviršių priklausomybės nuo oro srauto krypties, esant įvairiems bandymų variantams.


Reikšminiai žodžiai: aerodinaminis vamzdiseksperimentiniai tyrimaisudėtingas pavidalassporto ir pramogų statiniaistadionaigembinis stogasgretinimo kriterijai

Keyword : wind tunnel, poorly streamlined shapes, stadiums, overhanging roof, comparison criteria

How to Cite
Pavlovsky, R. M., Lebedich, I. M., Samofalov, M., & Orliansky, V. V. (2012). Comparison of testing results of three poorly streamlined entertainment venues / Trijų sudėtingo pavidalo pramoginių statinių maketų bandymų rezultatų gretinimas. Journal of Civil Engineering and Management, 18(2), 277-289. https://doi.org/10.3846/13923730.2012.672455
Published in Issue
Apr 2, 2012
Abstract Views
213
PDF Downloads
107