Share:


Fuzzy control of partnering relations of a construction enterprise / Statybos įmonės partnerystės santykių neapibrežtumo kontrolė

Abstract

The author has elaborated an expert system to control partnering relations with a construction enterprise. The expert system is based on Mamdani fuzzy model. The purpose of the system is to improve the indices of assessing a construction enterprise by raising the level of partnering relations with other transactors in industry. The system indicates a recommendation supporting a decision-making system of any given construction enterprise and stating whether relations are to be preserved, changed or changed immediately to each of the fourteen relation parameters and for each of four transactors of enterprise's microenvironment. For every relation parameter, this decision is taken by the expert system with reference to the significance and assessment of this parameter identifying its influence on the success of a construction enterprise. Another task of the expert system is to select one parameter for each transactor which needs to be changed first. The process of choosing the parameter to be changed first for a given transactor is based on all input parameters.


Santrauka


Autorė sukūrė ekspertinę sistemą, padedančią kontroliuoti partnerystės santykius statybos įmonėje. Ekspertinė sistema pagrįsta Mamdani neapibrėžtumo modeliu. Šios sistemos tikslas—pagerinti statybos įmonės rodiklius keliant partnerystės santykių su kitais pramonės dalyviais lygį. Sprendimų paramos sistema, kuri gali būti taikoma bet kurioje statybos įmonėje, teikia rekomendacijas ir nurodo, ar partnerystės santykiai su kiekvienu iš keturių įmonės mikroaplinkos dalyvių turi būti išsaugoti, ar pakeisti, ar skubiai pakeisti, atsižvelgiant į kiekvieną iš keturiolikos santykius apibrėžiančių parametrų. Ekspertinė sistema priima sprendimus pagal kiekvieną santykius apibrėžiantį parametrą, atsižvelgiant į parametro reikšmingumą statybos įmonės veiklos sėkmei. Kitas ekspertinės sistemos uždavinys—parinkti kiekvienam dalyviui po vieną santykius apibrėžiantį parametrą, kuris turi būti pakeistas pirmiausia. Parametras, kuris turi būti pakeistas pirmiausia tam tikram dalyviui yra parenkamas atsižvelgiant į visus įvesties parametrus.


Reikšminiai žodžiai: statybos įmonėmikroaplinkapartnerystėpartnerystės santykiaineapibrėžtumo kontrolėekspertinė sistema

Keyword : construction enterprise, microenvironment, partnering, partnering relations, fuzzy control, expert system

How to Cite
Radziszewska-Zielina, E. (2011). Fuzzy control of partnering relations of a construction enterprise / Statybos įmonės partnerystės santykių neapibrežtumo kontrolė. Journal of Civil Engineering and Management, 17(1), 5-15. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.554172
Published in Issue
Apr 13, 2011
Abstract Views
244
PDF Downloads
168
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.