Share:


The dependence of the value of ceramics resistance to frost on the composition of raw material mixture / Keramikos atsparumo šalčiui priklausomybė nuo formavimo mišinio sudėties

    Romualdas Mačiulaitis Affiliation
    ; Jurgita Malaiškienė Affiliation

Abstract

The operational resistance of ceramic products to frost is a persistent problem. In order such products should remain of high quality without losing their initial qualities for a long time, it is necessary to improve the technological process of production. This work is confined to selecting the composition of the formation mix in order to turn attention to the amount of every component of the formation mix that can positively or negatively influence the operational resistance of ceramics to frost. The paper presents 8 formed batches of ceramic samples different in composition while being dried and burned under similar conditions. Operational resistance to frost was determined according to the established standard. The performed analysis of the obtained experimental data allowed working out an empirical equation forecasting operational resistance to frost according to the composition of the formation mix.


Santrauka


Keraminių gaminių eksploatacinis atsparumas šalčiui yra svarbi šių dienų problema. Kad keraminiai mūro gaminiai ilgai išliktų kokybiški, nepraradę savo pradinių savybių, reikia tobulinti technologinį jų gamybos procesą. Šiame darbe buvo nustatyta, kaip kiekvienas formavimo mišinio komponento kiekis gali lemti keraminių bandinių eksploatacinį atsparumą šalčiui. Atliekant darbą, buvo suformuotos aštuonios keraminių bandinių partijos. Jos buvo sudarytos iš tokių formavimo mišinio komponentų, kaip molis, smėlis, maltas stiklas, skaldelė, durpės ir antracitas. Bandiniai buvo džiovinami ir degami vienodomis sąlygomis (didžiausia degimo temperatūra—1080°C). Eksploatacinis atsparumas šalčiui buvo nustatytas pagal tuo metu galiojusio LST 1272–92 standarto 3.5.3 p. Atlikus regresinę gautų eksperimentinių duomenų analizę, buvo sudaryta empirinė lygtis, kuria remiantis galima prognozuoti eksploatacinį atsparumą šalčiui pagal formavimo mišinio sudėtį.


Reikšminiai žodžiai: keramikaatsparumas šalčiuiformavimo mišinio sudėtissavybėsstatistinė analizė

Keyword : ceramics, resistance to frost, formation mix, properties, statistical analysis

How to Cite
Mačiulaitis, R., & Malaiškienė, J. (2011). The dependence of the value of ceramics resistance to frost on the composition of raw material mixture / Keramikos atsparumo šalčiui priklausomybė nuo formavimo mišinio sudėties. Journal of Civil Engineering and Management, 17(1), 72-78. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.554164
Published in Issue
Apr 13, 2011
Abstract Views
189
PDF Downloads
110