Share:


Method of prediction of thermal conductivity coefficient of wall materials containing salts / Sienų druskingų medžiagų šilumos laidumo koeficiento prognozės metodas

    Marta Kosior-Kazberuk Affiliation
    ; Valeriy Ezerskiy Affiliation

Abstract

The salt presence in porous structure of wall materials causes changes in thermal conductivity. The real value of material thermal conductivity in service conditions is necessary for engineering applications. The method of prediction of the thermal conductivity coefficient for wall materials containing salt using corrective factor is presented in the paper. By means of corrective coefficients, for well-known content of moisture and salt in wall material, it is possible to calculate thermal conductivity coefficient with regard to the presence of specific salt or mix of salts in material. The corrective coefficient values were determined for different groups of salts. The partition of salts into groups was made by means of cluster analysis, in dependence on their influence on material thermal conductivity. Clustering, in data mining, is a useful tool for discovering groups and identifying interesting distributions in the underlying data.


Santrauka


Druskos poringųjų medžiagų sienų struktūroje sukelia jų šilumos laidumo kitimą. Tikroji eksploatacinė medžiagų šilumos laidumo koeficiento vertė būtina atliekant inžinerinius tyrimus. Straipsnyje pristatomas sienų, kurių medžiagos turi druskų, šilumos laidumo koeficiento prognozės metodas naudojant pataisos daugiklį. Naudojant pataisos koeficientus, esant tiksliai žinomam drėgmės ir druskų kiekiui sienos medžiagoje, galima apskaičiuoti šilumos laidumo koeficientą, atsižvelgus į tam tikrų druskų ar jų mišinių buvimą medžiagoje. Buvo nustatytos įvairių druskų grupių pataisos koeficientų vertės. Druskos buvo paskirstytos grupėmis pagal klasterinę analizę, priklausomai nuo jų įtakos medžiagos šilumos laidumui. Klasterių metodas yra naudinga priemonė duomenims apdoroti—grupėms atskleisti ir įdomiems duomenų pasiskirstymams rasti.


Reikšminiai žodžiai: šilumos laidumo koeficientassienų medžiagadruskėsiskverbimasdrėgmėklasterinė analizėduomenų redukavimassavybių išryškinimas

Keyword : thermal conductivity coefficient, wall material, salt penetration, moisture, cluster analysis, data reduction, feature extraction

How to Cite
Kosior-Kazberuk, M., & Ezerskiy, V. (2011). Method of prediction of thermal conductivity coefficient of wall materials containing salts / Sienų druskingų medžiagų šilumos laidumo koeficiento prognozės metodas. Journal of Civil Engineering and Management, 17(1), 108-114. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.554019
Published in Issue
Apr 13, 2011
Abstract Views
236
PDF Downloads
174